Podatki evropskega statističnega urada Eurostata kažejo, da je v tretjem četrtletju 2016 v državah članicah Evropske unije za mednarodno zaščito zaprosilo 358.300 novih prosilcev za azil, kar je 17 % več kot v drugem četrtletju 2016 (305.700). Največ prosilcev je bilo iz Sirije (skoraj 87.900), Afganistana (62.100) in Iraka (36.400). Skupaj so predstavljali dobro polovico vseh novih prosilcev za azil v tretjem četrtletju 2016.

 V tretjem četrtletju 2016 je bilo največ prvih prosilcev registriranih v Nemčiji (66 %), Italiji (10 %), in Franciji (6 %). Število prvih prosilcev v državah z več kot 2.000 prvimi prosilci se je glede na prejšnje četrtletje najbolj povečalo v Bolgariji (+82%), na Nizozemskem (+72 %) in v Belgiji (+29 %) najbolj pa se je zmanjšalo na Madžarskem (–73 %), Poljskem (–37 %) in v Avstriji (–22 %). Glede na število prebivalcev posamezne države članice EU je bilo največ novih prosilcev za azil ravno tako v Nemčiji (2.890 na milijon prebivalcev).

V Sloveniji je bilo v tretjem četrtletju 2016 registriranih 265 prvih prosilcev za azil ali 127 na milijon prebivalcev. V drugem četrtletju jih je bilo registriranih 115. V tretjem četrtletju je bilo v Sloveniji med novimi prosilci za azil največ Afganistancev (70), Sircev (65) in Turkov (20). Podatki Eurostata so zaokroženi na 5.

Konec septembra 2016 so države članice EU obravnavale skoraj 1,2 milijona prošenj za azilno zaščito v EU. V enakem obdobju lani je bilo v obravnavi 866.000 tovrstnih prošenj. Daleč največ prošenj oz. 58 % vseh v obravnavi je bilo v Nemčiji.

Preberite celotno poročilo