UNICEF objavil poročilo »Napredek za otroke v obdobju ciljev trajnostnega razvoja«

UNICEF je 7. marca predstavil poročilo z naslovom Napredek za otroke v obdobju ciljev trajnostnega razvojaGre za prvo tematsko poročilo, ki ocenjuje napredek pri uresničevanju omenjenih globalnih ciljev, povezanih z otroki in mladimi.

Poročilo spremlja napredek na petih področjih, povezanih z otrokovimi pravicami: zdravje, šolanje, zaščita pred nasiljem in izkoriščanjem, varno okolje in enake možnosti za razvoj. Obenem razkriva, v kolikšni meri svet zaostaja za uresničevanjem ciljev, kar opredeljuje s številom prikrajšanih.

Projekcije kažejo, da bo glede na trenutni trend razvoja in (ne)doseganja globalnih ciljev od danes do leta 2030:

• dodatnih 10 milijonov otrok umrlo pred dopolnjenim petim letom zaradi vzrokov, ki bi jih lahko preprečili;

• 31 milijonov otrok bo zaradi pomanjkanja ustrezne hrane zaostalo v razvoju;

• 22 milijonov otrok ne bo deležnih predšolske vzgoje;

• 150 milijonov deklic bo prisiljenih v otroške poroke pred dopolnjenim 18. letom;

• 670 milijonov ljudi, med njimi na milijone otrok, še vedno ne bo imelo dostopa do čiste pitne vode.

Po poročanju Unicef Slovenija poročilo opozarja, da 520 milijonov otrok živi v državah, kjer nimajo (nobenih) podatkov o več kot dveh tretjinah kazalnikov, povezanih z otroki, ali pa nimajo zadostnih podatkov za oceno napredka. Zaradi pomanjkanja podatkov milijoni otrok ostajajo »nevidni«, s tem pa spregledani pri ključnih izzivih, kot so zmanjšanje revščine, izboljšanje izobraževanja in zdravstvene oskrbe. To še posebej velja za najbolj ranljive skupine otrok, kot so otroci, ki prihajajo iz revnejših gospodinjstev, živijo na oddaljenih območjih, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in otroci migranti.
Podatki za Slovenijo so na voljo tukaj.