Evropska komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko sta 10. novembra sprejeli skupno sporočilo, s katerim predlagata ukrepe za varno, zanesljivo, čisto in trajnostno gospodarjenje z oceani.  

Predlog določa 14 sklopov ukrepov na treh prednostnih področjih: izboljšanje okvira za mednarodno upravljanje oceanov, zmanjšanje pritiskov s strani človeka na oceane in vzpostavljanje pogojev za trajnostno modro gospodarstvo ter okrepitev mednarodnega raziskovanja in zbiranja podatkov o oceanih.

Svetovno oceansko gospodarstvo je ocenjeno na 1.300 milijard evrov. Podnebne spremembe, revščina in prehranska varnost so samo nekateri svetovni izzivi, ki bi jih učinkoviteje obravnavali ob boljši zaščiti oceanov in trajnostnem gospodarjenju z njimi.

 Pobuda je sestavni del odziva EU na agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030, zlasti na cilj trajnostnega razvoja št. 14 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju oceanov, morja in morskih virov za trajnostni razvoj. Vloga EU pri spodbujanju varnosti in zaščite, svetovne rasti na področju morskega okolja ter svetovnega upravljanja s pomočjo dvostranskih, regionalnih in večstranskih partnerstev temelji na globalni strategiji EU za zunanjo in varnostno politiko.

Celotno sporočilo

Dodatne informacije

Translate »