Predstavnica platforme SLOGA odgovorna za področje globalnega učenja se je udeležila izobraževanja »3rd EU Congress on Global Education« in sestanka koordinatorjev Tedna globalnega učenja (TGU), ki je v Zagrebu potekalo med 26. in 29. novembrom 2015. Tridnevno usposabljanje je udeležencem omogočilo poglobljen vpogled v koncept globalnega učenja in ozaveščanja javnosti  in povezavo z obstoječimi razvojnimi vprašanji. Delovno srečanje koordinatorjev TGU je bilo namenjeno evalvaciji izvedenega TGU in izbiranju teme za prihodnjega.

V sklopu konference za globalno učenje so tako predstavnica kot tudi mladi globalni zagovorniki intenzivno predstavljali projekt Izzovimo krizo, katerega partner v Sloveniji je SLOGA. Izvedli so več predstavitev in mobilizacijsko dogodek, na katerem so udeležence konference pozvali k podpisu pobude za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije. Hkrati so med predstavniki nevladnih organizacij, različnih drugih mrež in ministrstev iskali podporo za širjenje peticije in aktivnosti socialne in solidarnostne ekonomije. Peticijo za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije lahko podpišete na spletni strani projekta Izzovimo krizo.

Na sestanku za koordinatorje TGU smo predstavili dobre in slabe prakse pravkar izvedenega Tedna globalnega učenja 2015, ki je potekal tretji teden v novembru pod temo Udejanimo enakost. Med predstavitvami primerov dobrih praks je bila posebej izpostavljena SLOGA, ki je že drugo leto sodelovala s Televizijo Slovenija in oddajo Infodrom.

Udeleženci konference sicer niso bili le iz Evrope, ampak tudi iz Alžirije, Maroka, Afganistana in celo Argentine.

Več informacij pri vodji projekta Izzovimo krizo in vodji področja za globalno učenje rpi platformi SLOGA na patricija.virtic@sloga-platform.org