Prispevki

EIDHR: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja dostopa do sodnega varstva ter izboljšanja učinkovitosti pravosodja v Lesotu

V okviru instrumenta za demokracijo in človekove pravice EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam in zagovornikom človekovih pravic, ki delujejo na področju spodbujanja dostopa do sodnega varstva (sklop 1) in izboljšanja učinkovitosti pravosodja (sklop 2) v Lesotu.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Rok za prijavo: 7. junij 2021

Vir: CNVOS

Razpisi Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« in »Pravice, enakost in državljanstvo«

Ministrstvo za pravosodje je 23. januarja 2019 na svoji spletni strani objavilo novico, da je je (oz. bo kmalu) odprtih več razpisov Evropske komisije v programih Pravosodje ter Pravice, enakost in državljanstvo. Roki za prijave so različni za posamezni razpis.

Beri dalje

Osnutek 4. periodičnega poročila RS po Konvenciji ZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

Ministrstvo za pravosodje je konec decembra 2018 objavilo osnutek četrtega periodičnega poročila Republike Slovenije po Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Osnutek je na razpolago za pripombe in komentarje do 1.2.2019.

Beri dalje

Na zasedanju predvsem o skupnem evropskem azilnem sistemu in solidarnosti

V Bratislavi je 7. julija 2016 potekalo neformalno zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, ki se ga je udeležila tudi ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar. Osrednji temi zasedanja sta bili migracije in upravljanje meja. Beri dalje