Ministrstvo za pravosodje je konec decembra 2018 objavilo osnutek četrtega periodičnega poročila Republike Slovenije po Konvenciji Združenih narodov proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Osnutek je na razpolago za pripombe in komentarje do 1.2.2019.

Odbor Združenih narodov proti mučenju je na 46. zasedanju 3. junija 2011 sprejel sklepne ugotovitve glede Slovenije. Četrto periodično poročilo je bilo pričakovano do 3. junija 2015. Poročilo je v obliki odgovorov države pogodbenice (Slovenije) na vprašanja s seznama, ki je bil sprejet na osemintridesetem zasedanju Odbora proti mučenju (A/62/44, 23. in 24. odst.).

Vir: Ministrstvo za pravosodje

 

Translate »