Prispevki

Nekateri predlogi NVO vključeni v Pravilnik za podelitev statusa NVO v javnem interesu

Platforma Sloga je prejela obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve o vključitvi nekaterih predlogov NVO v Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev in mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Beri dalje

MZZ sprejema pravilnik za dodelitev statusa NVO v javnem interesu

Ministrstvo za znanje zadeve je 17. 7. 2018 poslalo v javno obravnavo »Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči«. SLOGA je v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami pripravila in posredovala usklajene predloge nevladnih organizacij. Beri dalje

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči

Ministrstvo za zunanje zadeve RS sporoča, da je na spletni strani objavilo osnutek Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Zbirajo predloge k osnutku. Beri dalje

Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov NVO za status v javnem interesu MRS

Na portalu e-demokracija je Ministrstvo za zunanje zadeve RS objavilo predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. Sprejemajo pripombe. Beri dalje

Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce

Ministrstvo za notranje zadeve je v mnenje in pripombe posredovalo predlog novega Pravilnika o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce, ki bo zamenjal Pravilnik o načinu dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do svetovalcev za begunce ter nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce. Predloge in komentarje zbira Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Beri dalje