Ministrstvo za znanje zadeve je 17. 7. 2018 poslalo v javno obravnavo »Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči«. SLOGA je v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami pripravila in posredovala usklajene predloge nevladnih organizacij.

Pravilnik bo za vse nevladne organizacije izrednega pomena, saj bo tudi tistim nevladnim organizacijam, registriranim kot zasebni zavod omogočil pridobitev statusa v javnem interesu.

SLOGA je v sodelovanju s številnimi nevladnimi organizacijami, med katerimi so bile še posebej aktivne CNVOS, Slovenska Karitas, Forum za enakopraven razvoj FER, Ekvilib inštitut in Zavod Global pripravila in posredovala usklajene predloge nevladnih organizacij.

V predlogih podanih k osnutku pravilnika smo poudarili, da v osnutku Pravilnika predvsem pogrešamo določbo, kdaj bo MZZ odločilo, da neki pomembnejši izkazani dosežek ali dosežki že zadoščajo za podelitev statusa. Dodatno smo tudi izpostavili tudi potrebo po omembi globalnega prostovoljstva in več poudarka globalnemu učenju.

Vse predloge na osnutek Pravilnika lahko najdete tu.

Translate »