Prispevki

Petra Božič Blagajac in Maja Lončar, mednarodno certificirani managerki delovne sreče in svetovalki za pozitivno organizacijsko kulturo, Paleta znanj

S pozdravom “dobro jutro” se začne sreča na delovnem mestu

Kaj sploh je delovna sreča? Kakšna je razlika med izjavama: »Zadovoljen[1] sem s svojo službo« in »Na svojem delovnem mestu sem srečen«? Kako, če sploh, je delovna sreča opredeljena v zakonodaji? Kakšne so razlike, če primerjamo delovno okolje v Sloveniji in Španiji s tistim na Švedskem ali Norveškem? Zakaj sploh so razlike? Ali bi bilo mogoče v Sloveniji v podjetjih uvesti šesturni delovnik? O tem in še marsičem drugem smo se v sklopu projekta WELLy: Profesionalni profil menedžerja za dobro počutje na delovnem mestu, ki ga sofinancira program Erasmus+, na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto pogovarjali s Petro Božič Blagajac in Majo Lončar, svetovalkama za soustvarjanje pozitivnih organizacijskih kultur in prvima mednarodno certificiranima menedžerkama delovne sreče v Sloveniji.

Beri dalje

Mirovni inštitut išče pogodbeno_nega sodelavko_ca za delo v knjižnici

Mirovni inštitut obvešča, da išče pogodbeno_nega sodelavko_ca za delo v knjižnici v času odprtosti knjižnice (enkrat na teden v obsegu štirih ur) in za vnos bibliografskih enot za osebne bibliografije raziskovalk_cev. Beri dalje

CNVOS opozoril na netočne trditve Delovega novinarja

V prispevku »Kdo nadzira nevladne organizacije«, avtorja Karla Lipnika, ki je bil v Delu objavljen 4. aprila 2019 so številna netočne trditve. V krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS so pregledno zbrali dejstva, ki dokazujejo nepravilnost Lipnikovih trditev. Platforma SLOGA opozarja na dosledno preverjanje dejstev pred objavo novinarskih prispevkov, saj lažne informacije mečejo slabo luč na celotni nevladniški sektor. Pozdravljamo hitro in ustrezno reakcijo CNVOS. Beri dalje

Poročilo ILO o prihodnosti dela in enakosti spolov

Mednarodna organizacija dela (ILO) je v svojem poročilu “A Quantum Leap for Gender Equality: For a Better Future of Work for All” o z delom povezanimi neenakostmi med spoli poudarila, da so, kljub temu, da v zadnjih 20 letih ni bilo tako velikih sprememb, rešitve na dlani. Leta 2018 je bilo za ženske še vedno za 26 odstotkov manj verjetno, da bodo zaposlene, kot za moške. Ključen pomen ima pri zmanjševanju neenakosti naslavljanje neplačanega skrbstvenega dela.

Beri dalje

Ženske z nizkimi kvalifikacijami imajo manj možnosti na trgu dela v EU

Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je nedavno objavil študijo Spol, spretnosti in prekarno delo v EU, v katerem analizira stanje nizkokvalificiranih ljudi EU ter glavne izzive zanje. Beri dalje

Evropska komisija ustananovila evropsko solidarnostno enoto

Od 7. decembra 2016 lahko mladi med 18. in 30. letom starosti izkoristijo nove priložnosti, da pomembno prispevajo k družbi v celotni EU ter si pridobijo neprecenljive izkušnje in dragocene spretnosti ter znanja na začetku svoje poklicne poti z vključitvijo v evropsko solidarnostno enoto. Komisija je predstavila tudi vrsto ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih, izboljšanje in posodobitev izobraževanja, več naložb v znanje in spretnosti mladih ter boljše priložnosti za učenje in študij v tujini. Z ukrepi se približujemo uresničevanju zavez v Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Beri dalje