Svet Evrope je ob mednarodnem dnevu za odpravo rasne diskriminacije pozval neodvisne vladne organe s področja enakopravnosti, naj okrepijo svoj boj proti diskriminaciji in nestrpnosti. Ob tem so tudi predstavili seznam novih smernic za evropske vlade.

Ko so še zapisali na portalu Ius-Info, je Svet Evrope v novih priporočilih izpostavil dve glavni funkciji; ustrezni organi bi morali promovirati enakopravnost in preprečevati diskriminacijo, predvsem z vodenjem in podpiranjem raziskav, osveščanjem, podpiranjem dobrih praks, pripravo priporočil pri oblikovanju zakonodaje, ter dodatno podpreti tiste, ki so bili žrtve diskriminacije in v njihovem imenu iskati pravico.