Študija o skladnosti politik za razvoj

V okviru projekta Svetovljanska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši svet (ang. World-Wise Europe: a more coherent Europe for a fairer world), ki ga izvaja tudi Sloga, je izšla prva skupna publikacija.

Študija zajema preučitve primerov osmih držav, partneric v projektu (Belgije, Češke, Estonije, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije), ki nazorno prikazujejo povezavo med politikami razvojnega sodelovanja in politikami na drugih področjih, ki na razvoj neposredno ali posredno vplivajo. Podani primeri ponazarjajo, kako lahko neskladno oblikovane politike na ne-razvojnih področjih, na primer na področju migracij in agrogoriv, nasprotujejo prizadevanjem na področju razvojnega sodelovanja in jih izpodbijajo. Slovenski primer se osredotoča na področje migracij in razvoja. Študija kaže, da obstajajo šibki mehanizmi za zagotavljanje usklajene migracijske in razvojne politike, kljub njuni očitni povezanosti, saj se obe osredotočata na Zahodni Balkan.

Projekt sofinancirata Evropska komisija in Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ).