Juan Pablo Bohoslavsky, neodvisni strokovnjak za zunanji dolg in človekove pravice, je 21. januarja 2019 objavil Smernice Združenih narodov o ocenah vpliva gospodarskih reform na človekove pravice, katerih namen je državam, mednarodnim finančnim institucijam, posojilodajalcem, civilni družbi in drugim pomagati zagotoviti, da so človekove pravice vključene v ekonomske politike.

Avtor pravi, da je bistvo načel zajetih v smernicah, da se države v nobenem obdobju ne smejo izogibati svojim obveznostim na področju človekovih pravic v gospodarski politiki, tudi v času gospodarske krize ne. Vsi ukrepi gospodarske politike – bodisi fiskalna pravila, privatizacija javnih storitev, deregulacija finančnih trgov in trgov dela ali spremembe v obdavčenju – imajo vse posledice na področju človekovih pravic, zato morajo tako nacionalne kot lokalne vlade pri oblikovanju gospodarskih reform ustrezno upoštevati tudi svoje obveznosti glede spoštovanja človekovih pravic. Ocene vpliva na človekove pravice so ključnega pomena za ta proces, še meni Bohoslavsky.

Smernice “Guiding Principles on Human Rights Impact Assessments of Economic Reforms” bodo predstavljene 28. februarja 2019 ob 9:00. Ogled predstavitve je možen v živo preko te povezave.

V postopku oblikovanja dokumenta, ki je potekal zadnji dve leti, so sodelovale tudi organizacije civilne družbe, kot so Eurodad, Afrodad in Bretton Woods Project.

Translate »