Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) v nedavnem poročilu o temeljnih pravicah na področju migracij ugotavlja, da številne države članice EU še vedno izvajajo strožje politike upravljanja meja. Zavračanje in preprečevanje vstopa prosilcem za azil so le nekateri izzivi, s katerimi se soočajo migranti, ko skušajo vstopiti ali potovati po EU. Hude zimske razmere še dodatno otežujejo njihovo situacijo.

Agencija v poročilu navaja, kako na Hrvaškem, v Franciji in na Poljskem migrante vračajo, ne da bi jim dali priložnost, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Madžarska je omejila dnevni vstop z deset na dve osebi, zaradi česar bodo nekateri morda primorani v Srbiji ostati še leta. Avstrija, Danska, Francija, Nemčija in Švedska še naprej izvajajo začasni mejni nadzor.

Število prošenj za azil v EU se je leta 2017 glede na leto 2016 skoraj prepolovilo, čeprav so med državami razlike. V večini držav EU število prošenj še naprej upada, izjema so Francija, Grčija in Španija.

Pogosta težava je tudi združitev družine. Več kot 3.800 prosilcev za azil, ki so upravičeni do združitve družine po dublinski uredbi, čakajo v Grčiji že več kot šest mesecev na odhod v Nemčijo.

Agencija je v tokratnem poročilu preverila razmere v štirinajstih državah EU, in sicer v Avstriji, Bolgariji, na Hrvaškem, Danskem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, na Nizozemskem, Poljskem, v Španiji in na Švedskem. Poročila o migracijskih zadevah pripravlja od septembra 2015.