Včeraj je bila na sedežu platforme SLOGA izvedena primopredaja poslov na direktorskem mestu med Marjanom Hučem in Albinom Keucem. Primopredaja je bila izvedena med polnim delovnim ritmom – po srečanju koordinacije nevladnih in humanitarnih organizacij na temo migracij in beguncev ter pred snovanjem novih projektov, usmerjenih v prihodnost.

Marjan Huč je kot direktor vodil platformo SLOGA vse od njene ustanovitve 2004, za kandidiranje na razpisu za nov mandat pa se iz osebnih razlogov ni odločil. Novi direktor je bil s strani Sveta platforme SLOGA izbran na javnem razpisu.

“Vsi čutimo, da v globaliziranem svetu potekajo procesi, ki pred nas postavljajo povsem nove izzive. SLOGA kot nacionalna platforma za razvojno sodelovanje, globalno učenje in humanitarno pomoč je zato še bolj zavezana krepitvi dejavnosti v podporo civilnodružbenim organizacijam, ki gradijo na solidarnosti, vzajemnosti in človekovih pravicah. Zagovorništvo, povezovanje in krepitev podpornega okolja za članice platforme bodo prioritete tudi v prihodnje. Misli globalno, deluj lokalno je primeren slogan za današnji trenutek. Sploh, ko se tradicionalno razumevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja zliva s konceptom trajnostnega razvoja. Zato bo potrebno še bolj okrepiti sodelovanje med nevladnimi organizacijami, vlado in gospodarstvom. Kot rečemo pri nas, je v slogi moč – če jo dosežemo na transparenten, vključujoč in pošten način,” je povedal Albin Keuc.

Keuc se je zahvalil dolgoletnemu direktorju plaforme SLOGA, Marjanu Huču, za njegov neizbrisen pečat razvoju civilnodružbenega delovanja na področju razvojnega sodelovanja v Sloveniji in Evropi: “Veseli nas, da bo Marjan s svojim bogatim znanjem, izkušnjami in poznavanjem evropskih procesov še naprej na voljo platformi SLOGA.”

“Preteklo obdobje je bilo pestro in velikokrat tudi stresno, a vsemu navkljub je bilo opravljeno veliko delo. Civilnodružbene organizacije so tudi s pomočjo platforme sooblikovale slovenski model mednarodnega razvojnega sodelovanja. Smo v času premisleka in preoblikovanja tega modela, kar zahteva vso našo pozornost,” je dodal Huč.

Kratek življenjepis Albin Keuca najdete tukaj.