Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

18. aprila je v hiši EU na pobudo Zagovornika načela enakosti RS potekal posvet na temo Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu.

Po uvodnih nagovorih Zagovornika in Nizozemskega Ambasadorja za človekove pravice, so razpravljalci, med katerimi sta bila tudi dr. Melita Gabrič, vodja sektorja za MRS in MHP na MZZ in Aleš Kranjc Kušlan iz Inštituta Ekvilib, poudarili, da je spoštovanje človekovih pravic po celotni nabavni verigi izrednega pomena tudi za podjetja, ki sodelujejo zgolj pri posameznih poslih čeprav na celotno verigo nimajo vpliva. Za reguliranje tega področja imamo sprejete UN smernice, EU direktivo za velika podjetja (katera v Sloveniji zadeva cca 50-60 podjetij) in Slovenske smernice korporativne integritete.

Predstavnik Nizozemske je poudaril, da je njihovo gospodarstvo zelo dobro sprejelo pobudo za pripravo »Code of Conduct«, ker so z njim pridobili enotnega sogovornika na vladni strani, ker se je visoko »znanstveno birokratski« UN jezik prevedel v njim razumljivega in ker so se standardi prilagodili tudi za mala podjetja.

Predstavnica MZZ je poudarila, da je Slovenija zelo napredna na tem področju, saj se uvršča v ozek krog EU držav, ki imajo pripravljen Akcijski načrt za človekove pravice. V nadaljevanju so razpravljalci poudarili pomen spoštovanja slovenskih gospodarskih subjektov tudi izven meja Slovenije, kjer jih za slednje ne obvezujejo visoki nacionalni standardi, temveč lokalna praksa, ki pa je žal prevečkrat v nasprotju z zavezami v Sloveniji. Dodatni izziv v prihodnosti bo tudi razvoj mehanizma skrbnega pregleda za podjetja na področju spoštovanja človekovih pravic.

Na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja RS bo v prihodnosti zelo pomembno, da se nadaljuje s spodbujanjem spoštovanja človekovih pravic tudi izven meja Slovenije. Tudi nekatera Slovenska podjetja pod izgovorom ohranjanja konkurenčnosti (izven meja Slovenije) zelo hitro prevzamejo lokalne prakse, ki pa največkrat niso v skladu z mednarodnimi standardi glede spoštovanja ČP.

Podrobnejše informacije o samem dogodku lahko najdete tu.