Poročilo ECDPM o treh desetletjih prizadevanj za skladnost politik za razvoj

European Center for Development Policy Management (ECDPM) je objavil pregledno poročilo na temo spodbujanja skladnosti politik, pripravljeno na podlagi izkušnje, pridobljenih v EU pri sodelovanju za razvoj. Avtor dr. James Mackie je pripravil kratko in pregledno zgodovino koncepta skladnosti politik za razvoj (PCD) od prvih zametkov do koncepta “skladnosti politik za trajnostni razvoj” oz. PCSD. Poročilo je nastalo na podlagi izmenjav med partnerji projekta CASCADES. CASCADES je raziskovalni projekt, ki ga financira program Horizon 2020, in je namenjen ugotavljanju učinkov podnebnih sprememb onkraj evropskih meja in vplivov, ki bi jih lahko ti učinki imeli na Evropo.

Skladnost politik za razvoj se nanaša na “potrebo po tem, da si politike različnih sektorjev pri prizadevanjih za mednarodni razvoj med seboj ne nasprotujejo, pač pa so usklajene. V Evropi je argument v prid zavzemanju za SPR temeljil na spoznanju, da so prizadevanja EU za razvojno sodelovanje pogosto v nasprotju z drugimi politikami EU ali pa jih druge (tako notranje kot zunanje) politike spodkopavajo, in sicer do tolikšne mere, da je EU dejansko z eno roko jemala to, kar je z drugo dajala. V nekaterih skrajnih primerih je EU jemala celo več kot dajala. Tako se je denimo dogajalo, da je EU na eni strani financirala razvojne projekte za podporo kmetijski proizvodnji v Afriki, na drugi strani pa so njene trgovinske politike in politike subvencioniranja evropskega kmetijstva spodbujale prodajo subvencionirane in zato podcenjene hrane na afriških trgih, s čimer so onemogočale lokalne proizvajalce, ki so konkurirali na teh trgih. Učinek evropske trgovinske in kmetijske politike je bil torej nasproten učinku evropske razvojne pomoči.”

Več o promociji prijemov zagotavljanja skladnosti politik za (trajnostni) razvoj v prevodu raziskave “Spodbujanje skladnosti politik: izkušnje, pridobljene v EU pri razvojnem sodelovanju”.

Povezava na dokument ECDPM v angleškem jeziku.

Prevod gradiva je nastal v sklopu projekta Coherent Europe 4 Sustainable Development

Translate »