Seznami priporočene literature, filmov in uprizoritvene umetnosti o ELR2015

V sklopu letošnjega Kulturnega bazarja so bili pripravljeni seznami literature, filmov in uprizoritvenih umetnosti o razvojnih tematikah v sklopu evropskega leta za razvoj 2015.

Na seznamu najdete:

1. izborom kakovostne leposlovne in poučne literature za otroke in mladino, povezane s tematiko evropskega leta za razvoj, ki jo lahko najdemo v slovenskih splošnih knjižnicah;

2. izborom dramskih, lutkovnih in plesnih predstav, povezanih z vrednotami evropskega leta za razvoj;

3. izborom filmov, povezanih z vrednotami evropskega leta za razvoj.

Seznam najdete na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve.