V sredo, 15. 2. 2017 je platforma SLOGA organizirala sestanek zainteresiranih nevladnih organizacij, na katerem smo pregledali aktualni osnutek Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS, ki je trenutno v javni obravnavi.

Platforma SLOGA kot nacionalna mreža nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč izvaja številne zagovorniške aktivnosti, ob sprejemanju novega zakona nadaljuje z izmenjavo in oblikovanjem stališč do predlaganih sprememb zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

Vsebine novega zakona bodo imele velike posledice na oblikovanje slovenskega modela razvojnega in humanitarnega sodelovanja, saj se dotikajo vseh ključnih elementov modela: akterjev, načrtovanja, izvajanja, novih oblik sodelovanja, pogodbenih razmerij, spremljanja in evalvacije izvedenih dejavnosti.

Sestanka se je udeležilo 8 predstavnikov NVO, s preostalimi pa se osnutek reakcije Sloge usklajuje elektronsko.

Stališča NVO bodo posredovana MZZ v predvidenem roku.