CNVOS je objavil novico o postopku imenovanja nove predstavnice oziroma predstavnika nevladnih organizacij in namestnice oziroma namestnika v Medresorsko strokovno komisijo za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito, k čemer je CNVOS pozval Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Rok za oddajo prijav je 9. april 2019.

“Strokovna komisija daje mnenja oziroma ugotavlja upravičenost do pravic po Zakonu o mendarodni zaščiti, in sicer do:

  • razselitve na zasebni naslov zaradi zdravstvenih ali drugih utemeljenih razlogov;
  • dodatnega obsega zdravstvenih storitev za ranljive osebe s posebnimi potrebami in druge prosilce;
  • podaljšanja obdobja nastanitve oseb s priznano mednarodno zaščito v integracijski hiši.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.”

Več informacij, navodila za prijavo in podrobneje opisan postopek izbora na spletni strain CNVOS.

Rok za oddajo prijav je 9. april 2019. Podaljšan rok za prijavo je 16. april 2019.

Translate »