Priporočila v 11 tematskih sklopih: Evropski cilji mladih

Iz Zavoda Movit obveščajo, da so bila na drugi evropski mladinski konferenci v okviru aktualnega cikla strukturiranega dialoga na temo “Mladi v Evropi – Kaj prihaja?”, ki je potekala od 17. do 19. aprila 2018 v Sofiji, na podlagi posvetovanj, izvedenih z več kot 50.000 mladimi, zbrana priporočila v 11 tematskih sklopih – Evropski cilji mladih (Europan Youth Goals).

Evropski cilji mladih tako predstavljajo oprijemljiva priporočila mladih za Evropsko komisijo pri oblikovanju nove Evropske mladinske strategije, zbrana v enajstih tematskih sklopih: povezovanje EU z mladimi, enakost vseh spolov, vključujoča družba, informacije in konstruktivni dialog, mentalno zdravje, podeželska mladina v ospredju, kakovostna zaposlitev za vse, kakovostno učenje, prostor in participacija za vse, trajnostna zelena Evropa ter mladinske organizacije in evropski programi.