Svetovni voditelji so 25. septembra 2015 sprejeli cilje trajnostnega razvoja: 17 ciljev, ki opredeljujejo univerzalni poziv k ukrepanju, da bi odpravili revščino, zaščitili planet in zagotovili, da bodo vsi ljudje do leta 2030 uživali mir in blaginjo. Vsako leto ob obletnici tega zgodovinskega dne organizatorji pozovejo državljane, institucije in organizacije po vsem svetu, da delujejo za dosego globalnih ciljev.

Organizatorji pobude #Act4SDGs organizacije in posameznike po vsem svetu pozivajo, da se združimo za svetovni dan, sprejmemo konkretne ukrepe in razširimo te dejavnosti na druge, tako da v svoje delo, domove in državljansko življenje pripeljemo nove ljudi. Letos dogodek sovpada z otvoritvenim dnevom razprave na visoki ravni 73. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Za doseganje SDG v vseh državah morajo imeti ljudje povsod iz vseh družb v družbi dejavno vlogo. Svetovni dan je trenutek za praznovanje ukrepov, ki jih je treba sprejeti povsod, da bi nas približali globalnim ciljem za boljši svet. Prav tako je dan, ko se na tisoče institucij, organizacij in državljanov mobilizira, da sprejmejo konkretne ukrepe, s čimer ponovno potrjujejo skupne globalne zaveze za doseganje Agende 2030.

Skozi svetovni dan lahko pomagamo zgraditi ta zagon. Vsako dejanje, ki je registrirano, postane del globalne mreže idej in primerov, ki jih lahko sledijo drugi. Naš cilj je podpreti ljudi vseh starosti, iz različnih sektorjev in kulturnih okolij, da promovirajo globalne cilje in pomagajo vladam, da odgovorijo za svoje obljube o doseganju SDG do leta 2030.

Translate »