Fundacija Evens je v sodelovanju z Evropskim združenjem učiteljev zgodovine (EUROCLIO) objavila novo pobudo na področju evropske zgodovine.

V naši raznoliki evropski družbi ne moremo ubežati zgodovini, če želimo razumeti sedanjost pri iskanju skupne prihodnosti. Razpisovalec verjame, da je omogočiti prostor, v katerem se lahko ukvarjamo z disonantno in pogosto konfliktno naravo evropske zgodovine, prvi korak pri odkrivanju skupnih stališč ali premagovanju ločnic ob hkratnem priznavanju obstoječih razlik.

S pobudo Sharing European Histories si prizadevajo podpreti inovativne (raziskovalne) projekte in pionirske pristope, vire ali prakse, ki mladim (in posledično širši javnosti) pomagajo razumeti kompleksnost in raznolikost evropske zgodovine ter prepoznati, kako zgodovina lahko vsakogar vključi v razumevanje Evrope in njegove vloge v njej.

Razpis za projekte in ideje je odprt za posamezne vzgojitelje zgodovine (v formalnem in neformalnem kontekstu), raziskovalce ali študente ter organizacije civilne družbe ali institucije.

Predvideli so 5 posameznih paketov nepovratnih sredstev po 1.000 EUR in 2 projektni podpori po 20.000 EUR. Fundacija in EUROCLIO bosta ti dotaciji dodelili v tesnem sodelovanju z mednarodno strokovno skupino. Izbrane posameznike bodo prav tako povabili, da sodelujejo v evropskem procesu izmenjav, ki si prizadeva za skupno objavo z različnimi delovnimi srečanji, medtem ko bodo izbrane organizacije / institucije podprte pri izvajanju ali povečanju njihovih projektov.

Dokumentacija:

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na Marjolein.Delvou@evensfoundation.be ali steven@euroclio.eu.

Translate »