Poziv Slovenske filantropije k enakopravni obravnavi starejših v ciljih trajnostnega razvoja

Slovenska filantropija je Ministrstvo za zunanje zadeve pozvala, naj si prizadevajo za enakopravno obravnavo starejših v ciljih trajnostnega razvoja.

Slovenska filantropija je članica globalne mreže Help Age International. Ker Slovenija zastopa stališče, da je potrebno cilje trajnostnega razvoja načrtovati za ljudi vseh generacij, MZZ pozivajo, naj si prizadevajo, da bodo starejši v ciljih obravnavani enako kot druge skupine.

Življenjska doba se povsod podaljšuje. Nov okvir razvoja mora upoštevati vse ljudi, od rojstva do smrti. Trenutna realnost, izpuščene priložnosti, marginalizacija in diskriminacija, ki so jo občutili milijoni zaradi starosti, se mora z letom 2015 končati, zato Slovenska filantropija Ministrstvo za zunanje zadeve poziva k podpori predlaganim spremembam.