Minilo je tri leta od sprejetja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja in mnoge vlade, inštitucije ZN, mednarodne in regionalne organizacije, večje družbe in druge zainteresirane strani načrtujejo ali so začele z zbiranjem dokazil o izvajanju.

Kje smo? Ali smo na pravi poti? Kateri so navdihujoči prodori in zgodbe o uspehu, ki kažejo rezultate in učinke? Katere so dobre prakse, ki jih je mogoče ponoviti in razširiti? Katere so vrzeli in omejitve ter kako jih je treba obravnavati? Če pogledamo naprej, katere ukrepe moramo sprejeti za pospešitev napredka?

To so nekatera od aktualnih vprašanj. Da bi odgovorili na ta vprašanja, Odbor za gospodarske in socialne zadeve Združenih narodov (UN DESA) objavlja poziv za predložitev dobrih praks, zgodb o uspehu in pridobljenih izkušenj pri izvajanju Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja. Vloge bo analizirala posebna medagencijska skupina, ki jo usklajuje UN DESA, rezultati pa bodo enostavno dostopni na spletu za širšo diseminacijo. Kjer je to primerno, lahko predloženi prispevki predstavljajo tematske priprave na zasedanja Visokopolitičnega foruma o trajnostnem razvoju (HLPF) leta 2019.

Pred zasedanjem HLFP leta 2019 bo pod pokroviteljstvom Generalne skupščine organiziran dogodek, na katerem bo predstavljen izbor dobrih praks in zgodb o uspehu.

Oddaja prispevkov je možna do 28. februarja 2019 z uporabo spletnega portala na predpisanem obrazcu. Za dodatna vprašanja pišite na DSDG@un.org.

Razpis v pdf.

Translate »