Focus poziva evropske poslance, ki prihajajo iz Slovenije, naj podprejo in glasujejo za Poročilo o dolžni skrbnosti človekovih pravic. Podoben poziv sta poslala tudi Platforma Sloga in Ekvilib Inštitut.

Poročilo o dolžni skrbnosti človekovih pravic je pripravil Odbor EP za prave zadeve (JURI). Poročilo

  • priporoča uvedbo OBVEZNE dolžne skrbnosti človekovih pravic in okolja,
  • zagotavlja ustrezne ukrepe, da jih lahko uvedejo tudi mala podjetja,
  • priznava nujnost vključevanja deležnikov v nastajanje in implementacijo strategije dolžne skrbnosti v podjetjih,
  • zahteva vzpostavitev nacionalnih teles, ki bodo izvajala preglede v podjetjih in izvajanje strategij dolžne skrbnosti,
  • zahteva od držav članic, da pripravijo procese, po katerih bodo kaznovale podjetja za neizvajanje dolžne skrbnosti in žrtvam zagotovile ustrezno nadomestilo za storjeno škodo.

Izvajanje dolžne skrbnosti v podjetjih bo pripomoglo k zagotavljanju, da zasebni sektor ne bo povzročal ali prispeval k prihodnjim krizam in bo bolje pripravljen na globalne šoke.

Več o dolžni skrbnosti na področju človekovih pravic na spletni strani Focusa.

Translate »