Povabilo k vložitvi kandidatur za priznanje “Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju”

Slovenska znanstvena fundacija podeljuje priznanja »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« od leta 2003 dalje. Priznanje je najvišje in edino dosedaj vpeljano za tiste raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki se odlikujejo v komuniciranju znanosti z različnimi javnostmi, še zlasti s splošno (generalno) javnostjo.

Priznanja se podeljujejo za odličnost komuniciranja znanosti v obliki (oz. kategorijah):

  • organizacija dogodkov in prireditev
  • objavljenih poljudnoznanstvenih sestavkov v revijah in časopisih
  • spletnega komuniciranja znanosti
  • uredniških aktivnosti
  • samostojnih poljudnoznanstvenih ali strokovnih publikacij,
  • filmov (DVD),
  • razstav na izbrane teme, ki so zanimive za širši krog ljudi.

V ospredju naj bodo kandidatove aktivnosti v letu 2015.

Vse pravočasno prispele popolne kandidature bo pregledala posebna komisija, ki jo bo imenoval direktor Slovenske znanstvene fundacije. Nepopolne kandidature bodo brez poziva k dopolnitvi izločene iz nadaljnjega procesa. Vlagatelji kandidatur pridobijo soglasje za proces kandidiranja s strani dotičnih oseb!

Skrajni datum za vložitev kandidatur je petek, 4. december 2015. Kandidature s posebnimi prilogami posredujte v obliki klasične poštne pošiljke ali osebno prinesite na sedež ustanove v zaprti kuverti na naslov: Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana.

Slovesna podelitev priznanj bo januarja 2016.

Obrazec za vložitev kandidature