Poročilo Slogine predstavnice s Posebnega dogodka o razvojnih ciljih tisočletja

mdgsnovaOsemsto osemindvajset dni preden naj bi bili uresničeni razvojni cilji tisočletja (MDGs) so se v New Yorku zbrali vodje držav, da obnovijo svoje zaveze in pospešijo napredek pri odpravljanju revščine. Visoki gostje so izpostavili več skupnih imenovalcev: od sprejema MDGs leta 2000 je prišlo do napredka, vendar bo potrebno še veliko storiti. Neenakosti med državami in znotraj njih se povečujejo, kar je potrebno odpraviti.

Enotni so si bili, da odpravljanje revščine ostaja najpomembnejša prioriteta, ki pa je tesno povezana z varovanjem okolja. Kot po navadi, so države v razvoju pozvale donatorje, da se držijo svojih mednarodnih zavez, manj poudarka pa so usmerile k lastni odgovornosti pri izhodu iz revščine. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso se je pohvalil, da je EU ob podobnem dogodku leta 2010 najavila dodatno milijardo evrov za uresničitev MDGs, pozabil pa je povedati, da trenutno močno odstopa od doseganja zaveze o namenitvi 0.7 odstotka BND za razvojno pomoč.

Na Posebnem dogodku o MDGs je nastopil tudi predsednik RS Borut Pahor. Poudaril je, da je največ napredka doseženega, če države čutijo lastništvo nad svojimi razvojnimi programi, ki pa morajo biti okrepljeni z razvojnim sodelovanjem, zelo pomembna pa so tudi javno-zasebna partnerstva. Pomemben poudarek predsednikovega govora so bile razlike med revnimi in bogatimi, ki jih je označil za največjo grožnjo miru in varnosti.

Izkušnje kažejo, da brez miru in varnosti ni razvoja, brez razvoja pa ni miru in varnosti.Generalni sekretar OZN Ban Ki-moon je poudaril, da je za izkoreninjene revščine in zagotovitev trajnostnega razvoja potrebna nova vizija, ki pomeni tudi drugačen način razmišljanja. Potrebna bodo nova partnerstva in inovativno razmišljanje, ključnega pomena pa bo politična volja.

Na Posebnem dogodku se je zvrstilo veliko govorov, zavez in predlogov predsednikov ter zunanjih ali razvojnih ministrov. Izrečenih je bilo veliko spodbudnih besed, med drugim je Velika Britanija napovedala prispevek v višini enega milijona funtov za boj proti tuberkulozi, HIV/AIDS-u in malariji. Če je to merilo, potem je uspeh zagotovljen. Če pa je merilo čas, ki so ga visoki gostje namenili vprašanju odpravljanja revščine in zagotavljanju trajnostnega razvoja v svojih zapolnjenih urnikih, potem nam ne kaže dobro – večina visokih gostov je na dogodek prišla, prebrala govor in nato odšla.

Kontaktna oseba: Ana Kalin (e-pošta: ana.kalin@sloga-platform.org, tel.: 01 434 44 02).