Pohabljanje oziroma rezanje ženskih spolovil vsak dan vpliva na življenje in zdravje deklet in žensk v Evropski uniji in zunaj nje. Zdravniški dokazi kažejo, da ta praksa lahko resno vpliva na številne običajne telesne funkcije, poveča umrljivost mater in otrok, prav tako pa lahko povzroči tudi travme, ki presegajo fizične poškodbe in žrtve spremljajo vse življenje. Take oblike fizičnega nasilja ženskam in dekletom preprečujejo, da bi v javnem življenju konstruktivno sodelovale v enaki meri kot moški. Evropski komisarji so ob torkovem mednarodnem dnevu ničelne strpnosti do pohabljanja ženskih spolovil potrdili močno zavezanost Evropske unije k izkoreninjenju teh zavržnih praks.

Kljub prizadevanjem Evropske unije in njenih partnerjev so bila po vsem svetu pohabljena spolovila 200 milijonov deklet, ki še vedno trpijo posledice. Po ocenah enakemu številu deklet grozi, da bodo tej praksi podvržene v obdobju do leta 2030. Še dandanes so tej nezakoniti praksi izpostavljena tudi nekatera dekleta v Evropi, po nekaterih ocenah je takih deklet 500.000. Evropska komisija si prizadeva za preprečevanje te prakse z usposabljanjem strokovnjakov, ki so v stiku z ogroženimi dekleti, kot so sodniki, uradniki za azil in zdravniki.

Družbe za pohabljanje oziroma rezanje ženskih spolovil plačujejo visoko ceno. Za učinkovito spremembo te prakse bo potrebno vlagati v njeno preprečevanje na ravni skupnosti. Zato EU dejavno podpira družbene spremembe v lokalnih skupnostih z mrežami, ki delujejo na regionalni in mednarodni ravni.

EU Zagotavlja metodologijo za merjenje razširjenosti pohabljanja ženskih spolovil in tveganja zanj ter strokovnjakom prek spletne platforme daje na voljo praktična orodja. Tako deležnikom, vključno z vladami, olajša izmenjavo znanja o preprečevanju, podpori žrtvam, pregonu in azilu za žrtve.

Pohabljanje ženskih spolovil je v vseh državah članicah EU-ja kaznivo dejanje in v večini držav članic je mogoče kazensko preganjati osebo, ki z namenom povzročitve pohabitve dekle odpelje iz EU-ja.

EU tudi zagotavlja stalno podporo Unicefu, in sicer Skladu Združenih narodov za otroke in Skladu Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA) za pospešitev sprememb v 17 državah. Ta ukrep bistveno prispeva k temu, da partnerske države sprejmejo nacionalne akcijske načrte in proračunske postavke za odpravo te prakse. Hkrati zagotavlja podporo več kot 1,5 milijona dekletom in ženskam pri dostopu do varstva in nege ter spodbuja več kot 3 000 skupnosti, ki štejejo 8,5 milijona posameznikov, da se javno odrečejo tej praksi.

EU ostaja zavezana celovitemu izvajanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki pohabljanje ženskih spolovil obravnava v okviru cilja št. 5 o enakosti spolov in specifičnega cilja št. 5.3 o odpravi škodljivih praks.

Ob mednarodnem dnevu so visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednica Komisije Federica Mogherini, komisar za evropsko sosedsko politiko in širitvena pogajanja Johannes Hahn, komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica ter komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vĕra Jourová ponovno potrdili močno zavezanost EU k izkoreninjenju pohabljanja ženskih spolovil. Poudarili so, da gre za kršitev temeljnih človekovih pravic in skrajno obliko diskriminacije zoper ženske in dekleta, ki povzroča bolečine, hude travme in dolgoročne zdravstvene posledice.

Translate »