Komisija za človekove pravice ZN je sprejela zgodovinsko odločitev – da je nezakonito vračati ljudi nazaj v države, iz katerih so pobegnili zaradi življenje ogrožujočih posledic podnebnih sprememb in s tem povezanih kršitev človekovih pravic. Do odločitve je prišlo na primeru Ioana Teitiota iz Kiribatija, ki je za azil zaprosil na Novi Zelandiji, ki ga je nato zavrnila. Odločitev komisije pravi, da mu je bila s tem kršena pravica do življenja, saj je Teitiota doma zaradi višanja gladine vode v vse bolj prekarni situaciji zaradi prenaseljenosti, erozije, poplav in pomanjkanja pitne vode.

Posledice podnebnih sprememb lahko ljudi izpostavijo življenje ogrožujočim tveganjem ali krutemu, nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju – zato bi morale države v takih primerih uveljavljati načelo nevračanja (non-refoulement). Preberite celoten članek Jane McAdam.

Translate »