Društvo je namenjeno reševanju in lajšanju socialnih stisk in težav ter izvajanju različnih oblik psihosocialne pomoči za ženske in otroke – žrtve nasilja v družini ter partnerskih in sorodstvenih zvezah, v okviru osnovnih in spremljevalnih programov društva.

Društvo SOS telefon deluje na področju socialnega varstva, na nacionalni ravni.

Kontaktne informacije

Društvo SOS telefon
p.p. 2726, 1001 Ljubljana
Telefon: 01 544 35 13, 01 544 35 14
Faks: 01 524 19 39
E.pošta: drustvo-sos(at)drustvo-sos.si
Splet: http://www.drustvo-sos.si/

Zadnje novice