Nevladne organizacije so objavile odprto pismo naslovljeno na predsednika vlade Republike Slovenije Miru Cerarju. Pismo je bilo poslano v luči zaostrovanja begunske krize v Srbiji in Makedoniji, “medlim odzivom Vlade RS na predlog EU glede števila beguncev, ki bi jih sprejela Republika Slovenija”, ter zaskrbljenostjo “nad nenehnim poudarjanjem varnostnega vidika, ki ga je potrebno upoštevati pri sprejemu beguncev.”

Pod uradno pismo so se podpisali Amnesty International Slovenije, Inšitut za afriške študije, Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Slovenska filantropija.