Ministrstvo za zunanje zadeve je 6. oktobra 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020.

Predmet  javnega  razpisa  je  financiranje  triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji.
Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresniče anje trajnostnega razvoja.
Prijavitelji pri prijavi projektov upoštevajo: pristop, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov, učinkovitost razvojnega sodelovanja, skladnost politik za razvoj, lastništvo držav nad lastnim razvojem in partnerstvo za trajnostni razvoj. Projekti morajo biti trajnostno naravnani in morajo izhajati iz potreb partnerskih držav ter upoštevati njihovo absorpcijsko sposobnost.
Prijavitelji naj pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju projektov v največji meri prispevajo k zaščiti in varovanju okolja.
V  izvajanje  projektov  morajo  biti  na  primeren  in učinkovit način vključeni lokalni partnerji. V vsak projekt, ki se izvaja v Podsaharski ali Severni Afriki, mora prijavitelj vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo.

Besedilo javnega razpisa
– Javni razpis (dostopno tukaj)

Obrazci za prijavo na javni razpis
– Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1) (dostopno tukaj)
– Finančni načrt projekta (obrazec št. 2) (dostopno tukaj)
– Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju (obrazec št. 3) (dostopno tukaj)
– Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov (obrazec št. 4) (dostopno tukaj)
– Delovni prevod (obrazec št. 5) (dostopno tukaj)
– Ovojnica (obrazec št. 6) (dostopno tukaj)

Ostalo
– Vzorec pogodbe (dostopno tukaj)
– Merila za ocenjevanje (dostopno tukaj)

Delavnica za zainteresirane prijavitelje

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017 organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 13. uri. Na delavnico bodo povabljeni tudi predstavniki zasebnega sektorja, ki so izrazili interes za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da svojo udeležbo potrdijo na razvoj.mzz(at)gov.si najkasneje do petka, 13. oktobra 2017. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.