5. junija obeležujemo svetovni dan okolja, katerega letošnji slogan je “Povežimo ljudi z naravo”. Podatki kažejo, da je narava v Sloveniji relativno ohranjena in neokrnjena, a vendarle moramo vseskozi skrbeti, da bo takšna tudi ostala. Ministrstvo za zunanje zadeve ob tej priložnosti poziva h krepitvi globalnih prizadevanj za zagotavljanje okoljske trajnosti.

Letošnja tema svetovnega dneva varstva okolja, ki ga obeležujemo danes, 5. junija, se glasi ”Povežimo ljudi z naravo”. Kanada kot država gostiteljica, ki je temo določila, s tem vse ljudi poziva, da odidejo v naravo, uživajo v njeni lepoti in razmislijo o odnosu z njo ter odvisnosti od nje. Kot navajajo na spletni strani Združenih narodov več kot milijarda ljudi po vsem svetu svoj delovni dan preživi povezano z naravo, posledično pa zaradi morebitnih posegov v ekosisteme, vremenskih razmer, onesnaževanja, klimatskih sprememb in izkoriščanja kot prvi utrpijo posledice.

Dostopnost in kvaliteto vode, hrane, energije ter surovin, ki omogočajo preživetje naši družbi, nam zagotavlja in pogojuje naše okolje. Zato je varovanje okolja ter zagotavljanje okoljske trajnosti tako pomembno za sedanje in prihodnje rodove. Ker pa reke, gozdovi in zrak ne poznajo meja, terjajo okoljski izzivi globalne odgovore. Ob tej priložnosti zunanje ministrstvo tako ponovno opozarja na pomen Pariškega podnebnega sporazuma in poziva k njegovemu polnemu uresničevanju.

Slovenija, ki sodi med države z najvišjo stopnjo biotske raznovrstnosti v Evropi, hkrati pa razpolaga z velikim gozdnim ter vodnim bogastvom, si v mednarodni skupnosti aktivno prizadeva za povišanje naporov za varovanje okolja in ohranjanje narave. Poleg polne podpore  uresničevanju zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma, ki ga je do današnjega dne ratificiralo že 147 podpisnic, veliko pozornosti usmerjamo v povezovanje okoljskih tematik z delovanjem na področju človekovih pravic, pa tudi s krepitvijo miru in varnosti.

Letošnje leto zaznamuje sprejem resolucije o človekovih pravicah in okolju, ki je prvič v dokumentih OZN opredelila povezavo med ohranjanjem biotske raznovrstnosti in udejanjanem človekovih pravic. Prav tako bo letos v ključno fazo odločanja na ravni OZN prešla pobuda, da se 20. maj razglasi za Svetovni dan čebel. Ta poudarja nenadomestljivo vlogo opraševalcev ter pomen ekosistemskih storitev za našo družbo. Pomemben dosežek v regionalnem pogledu pa je namenitev skoraj desetine slovenskega obalnega pasu za trajnostno rabo obale in morja ter vzpostavitev zelenega koridorja.

Translate »