Na voljo je izboljšana različica predstavitvenega letaka projekta LADDER, v katerem sodeluje tudi platforma SLOGA.

Projekt LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness bo trajal vse do decembra 2017 (36 mesecev). 26 partnerskih organizacij in 20 pridruženih organizacij iz 18 držav članic Evropske unije (EU) in 17 držav, ki niso članice EU, ki bodo naslavljale globalno učenje in ozaveščanje (Development Education and Awareness Raising (DEAR) kot izziv evropskih držav in sosednjih držav.

LADDER, financiran s strani EuropeAid, ima en globalen in štiri specifične cilje. V naslednjih 36 mesecih si prizadeva za izboljšanje delovanja lokalnih oblasti na področju politik globalnega učenja in ozaveščanja s posebnim poudarkom na sosednjih državah članicah EU. S tem namenom so bili identificirani naslednji cilji:

  • Krepitev zmogljivosti združenj lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe za aktiven pristop k trajnostnemu razvoju v vlogi multiplikatorjev v lokalnem okolju;
  • Ozaveščanje, informiranje in vključevanje državljanov v globalne izzive, globalno soodvisnost in globalno učenje;
  • Razvoj in krepitev sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in organizacijami civilne družbe ter iskanje sinergij med njimi;
  • Izboljšanje DEAR metod v sistemu neformalne izobrazbe z razvojem novih, inovativnih metod in sredstev, ki vključujejo širok spekter deležnikov.

Več o projektu.