Platforma SLOGA je med 13. in 18. septembrom 2018 v Ljubljani organizirala niz dogodkov »Teden dobrodošlice«, ki so naslovili krepitev podpornega okolja za vključevanje priseljencev in vloge civilne družbe pri teh prizadevanjih, vpliv migracij na otroke ter spreminjanje diskurza o migracijah in begunstvu. Cilj dogodkov je bil krepitev dialoga o vključujoči družbi in krepitev podpornega okolja, ki sprejema begunce (welcoming environment). 

Niz dogodkov se je pričel 13. septembra z razpravo o raznolikih pripadnostih s prof. dr. Elzbieto M. Gozdziak, profesorico na Univerzi Georgetown (Združene države Amerike – ZDA) in gostujočo profesorico na Univerzi Adama Mickiewicza (Poljska). Po uvodnem pozdravu direktorja platforme SLOGA Albina Keuca je udeležence nagovoril Brian Street z Veleposlaništva ZDA v Ljubljani, ki podpira projekt. Prof. dr. Elzbieta M. Gozdziak je razpravo pričela z vprašanjem, kaj opredeljuje našo pripadnost. Svoboda gibanja je temeljna človekova pravica in v globaliziranem svetu smo ljudje vedno v gibanju. Migracije so pogosto motivirane z raznolikimi dejavniki, ki jih je težko razmejevati. Integracija ni le dvosmeren, temveč večsmeren proces. Izpostavila je, da je kazalnike integracije je težko ovrednotiti – npr. ali je pomembnejše obvladanje jezika države gostiteljice ali zaposlitev.

»Teden dobrodošlice« se je nadaljeval 14. septembra z zanimivo razpravo o otrocih in migracijah s prof. dr. Elzbieto M. Gozdziak. Orisala je, kako lahko razumevanje migracij vpliva na politiko zaščite in oskrbe migrantskih otrok ter storitve in programe, oblikovane v podporo migrantskim otrokom. Hkrati je izpostavila vpliv razumevanja idealiziranega, »normalnega« otroštva na oblikovanje politik in programov za migrantske otroke. Tudi diskurz o migracijah in migrantskih otrocih, ki se pogosto osredotoča na ranljivosti ali jih prikazuje kot žrtve, pogosto spregleda njihovo prilagodljivost in sposobnost biti nosilci sprememb. Namesto univerzalnega pristopa politike oskrbe migrantskih otrok je potrebna fleksibilnost, ki upošteva različne potrebe in okoliščine.

Na razpravi o vlogi posameznika pri izgradnji družbeno povezane skupnosti, ki je potekala 17. septembra in jo je moderirala Adriana Aralica s platforme SLOGA, so udeleženci razmišljali, kako razumejo vključenost v družbo. Razmišljanje je spodbudil pogled turškega prosilca za mednarodno zaščito na izzive vključevanja v slovensko družbo. Primož Jamšek s Slovenske filantropije je pojasnil, da njihovi skupnostni projekti, ki podpirajo vključevanje priseljencev v družbo, temeljijo na povezovanju beguncev in prostovoljcev, kar omogoča, da prostovoljci postanejo del socialne mreže beguncev. Vanja Pantic-Oflazoglu z ameriške nevladne organizacije Welcoming America je predstavila aktivnosti, ki so jih prepoznali kot primere dobrih praks podpore vključevanja priseljencev v družbo v okviru svojih prizadevanj za krepitev globalnega gibanja, ki sprejema begunce. Pri svojem delu se osredotočajo na skupnosti gostiteljice in poizkušajo ljudi povezovati glede na skupne interese. Udeleženci so se strinjali, da je ključnega pomena upoštevanje raznolikosti in potreb posamezne skupnosti ter na tem graditi prizadevanja za krepitev vključujoče družbe in solidarnosti med člani skupnosti.

Sklop dogodkov »Tedna dobrodošlice« se je zaključil s komunikacijsko delavnico z Vanjo Pantic-Oflazoglu z Welcoming America. Pri komuniciranju o migracijah in begunstvu je pomembno uporabljati tako dejstva ter številke kot tudi zgodbe priseljencev. Hkrati je potrebno slišati tudi nasprotujoča mnenja in pomisleke. Pri spodbujanju vključujoče družbe je ključnega pomena vključujoče komuniciranje.

Z organizacijo niza dogodkov »Teden dobrodošlice« se je platforma SLOGA pridružila globalnem gibanju dobrodošlice. Leta 2018 je Welcoming America uradno vzpostavila globalno pobudo Welcoming International, ki spodbuja sodelovanje med mednarodnimi partnerji s ciljem krepitve prizadevanj za sprejemanje priseljencev in beguncev na lokalni ravni po vsem svetu. Sklop dogodkov »Tedna dobrodošlice« je tako prispeval tudi h krepitvi dialoga med slovenskimi in ameriškimi deležniki z namenom izmenjave izkušenj ter informacij.WW razprava1709 1 Kolaz

Projekt »Teden dobrodošlice« je podprlo Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani.

Translate »