Na delavnici o komuniciranju razvojnih tem

SLOGA in Informacijska služba Združenih narodov (ZN) na Dunaju sta 9. decembra organizirala delavnico o komuniciranju ciljev trajnostnega razvoja. Delavnica se je osredotočila na novo razvojno agendo in vlogo civilne družbe pri komuniciranju razvojnih tem.

Direktor Informacijske službe ZN na Dunaju Martin Nesirky je predstavil Agendo 2030 za trajnostni razvoj in aktivnosti ZN pri ozaveščanju javnosti. Poudaril je ključni pomen civilne družbe v procesu komuniciranja ciljev trajnostnega razvoja s splošno javnostjo. Hkrati je opozoril na pomembno razliko nove razvojne agende v primerjavi z razvojnimi cilji tisočletja. Cilji trajnostnega razvoja vključujejo vse prebivalce sveta. Uspešno komuniciranje o možnih načinih skupnega reševanja s tem povezanih izzivov pa bo veliko vlogo pri implementaciji nove razvojne agende. V pestri razpravi so predstavniki nevladnih organizacij in vladnih institucij tudi orisali svoje načrte pri komuniciranju ciljev trajnostnega razvoja, saj bo popularizacija ciljev trajnostnega razvoja skupen izziv.