Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit se ukvarja s problemom nepremišljenega prostovoljstva v tujini, ki velikokrat velja za edini način delovanja posameznika v kontekstu razvojnega sodelovanja.

Mit. št. 12 – Posameznik lahko najbolje pomaga pri razvojnem sodelovanju s prostovoljnim delom v tujini.

Odgovor: Ne drži. Prostovoljstvo v tujini je lahko koristno orodje znotraj konteksta mednarodnega razvojnega sodelovanja, tako za izvajalce, prostovoljce, kot tudi države prejemnice. Hkrati pa lahko prostovoljstvo spremljajo številne negativne in škodljive prakse. Posledično je zelo pomembno, kako dobro je prostovoljno delo organizirano, kako so prostovoljci usposobljeni za delo, ki ga opravljajo, ali imajo organizacije, ki projekt izvajajo, dobro ime v lokalni skupnosti, ali prostovoljno delo pomaga pri krepitvi lokalnih zmogljivosti ter zaposlovanju lokalnega prebivalstva in ne pripomorejo k povečanju odvisnosti in še mnogo več.