Premestitve so junija z več kot 2 000 premeščenimi osebami iz Grčije in skoraj 1 000 premeščenimi osebami iz Italije dosegle rekordno raven, skoraj vse države članice pa zdaj redno dajejo zaveze in izvajajo predaje. Cilj premestitve vseh upravičenih oseb do septembra je tako še vedno uresničljiv, vendar so potrebna večja prizadevanja za pospešitev predaj iz Italije, zlasti glede na trenutne razmere v osrednjem Sredozemlju. 

Velik napredek je še vedno opazen tudi pri preselitvi, Komisija pa je sprožila novo napoved zavez, da bi se preselile najranljivejše osebe iz Libije, Egipta, Nigra, Etiopije in Sudana, obenem pa nadaljevale preselitve iz Turčije.

Komisija je danes tudi nadalje ukrepala v zvezi s postopki za ugotavljanje kršitev zoper Češko, Madžarsko in Poljsko, ki ne izpolnjujejo svojih pravnih obveznosti glede premestitve (glej sporočilo za medije EK).

Hitrost premestitev se je v zadnjih mesecih še naprej povečevala, saj je od novembra 2016 število predaj vsak mesec znašalo več kot 1 000 oseb, junija letos pa je doseglo rekord z več kot 3 000 predanimi osebami. Do 24. julija je bilo tako skupaj premeščenih 24 676 oseb (16 803 iz Grčije in 7 873 iz Italije).

Potrebna so nenehna prizadevanja, saj na premestitev iz Grčije trenutno čaka še približno 4 800 oseb, pri čemer se bo to število najverjetneje povečalo na 6 800, v Italijo pa nenehno prihajajo novi upravičeni prosilci. Italija mora v sistem še vedno nujno vpisati upravičene osebe, ki so prispele leta 2016 in v prvi polovici leta 2017. To zadeva zlasti Eritrejce, ki jih je v Italijo od začetka leta 2016 prispelo okoli 25 000, od teh pa jih je bilo za premestitev registriranih le 10 000. Italijanski organi bi morali hitro registrirati vse Eritrejce, ki so trenutno v državi, in centralizirati postopek premestitve v namenske centre, kot je navedeno v akcijskem načrtu Komisije v podporo Italiji. Evropski azilni podporni urad (EASO) podpira prizadevanja Italije s spletno kampanjo, da bi se opredelili vsi morebitni prosilci.

V tej zadnji fazi je bistveno, da države članice pospešijo premestitve in predložijo dovolj zavez za premestitev vseh upravičenih prosilcev, vključno s tistimi, ki bodo najverjetneje prispeli do 26. septembra. V vsakem primeru bo pravna obveznost držav članic glede premestitve veljala tudi po septembru, saj sklepa Sveta o premestitvi veljata za vse osebe, ki bodo v Grčijo ali Italijo prispele do 26. septembra 2017, upravičene prosilce pa bo treba premestiti v razumnem času po tem datumu.

Nekatere države članice so svoje obveznosti skoraj v celoti izpolnile. Malta, Latvija in tudi Norveška, ki je pridružena schengenska država in v programu sodeluje prostovoljno, so iz Grčije premestile vse prosilce, ki so jim bili dodeljeni, Švedska, ki je premestitve začela izvajati šele junija, pa bo kmalu premestila že skoraj 60 % dodeljenih oseb. Komisija je z odobravanjem sprejela tudi nedavno napoved Španije, da bo povečala število mesečnih zavez, in napovedano pospešitev hitrosti predaj v Nemčijo.

Preselitve na splošno še vedno dobro napredujejo, saj so bile preseljene že približno tri četrtine oseb (17 179) od 22 504, o katerih so se države članice dogovorile julija 2015. Več držav z velikim številom dodeljenih prosilcev je že izpolnilo svoje zaveze glede preselitve v okviru sklepov iz julija 2015 ali bodo to storile kmalu, zato se pozornost zdaj večinoma namenja preselitvam v okviru izjave EU in Turčije. Vendar so prizadevanja za preselitev v okviru tega programa še vedno neenakomerna, saj nekatere države članice niso preselile še nobene osebe.

Število preselitev iz Turčije se še naprej postopoma povečuje. Od 14. junija je bilo iz Turčije v države članice EU preseljenih še 1 552 sirskih beguncev. Skupno število preselitev v okviru izjave se je tako povzpelo na 7 806 oseb. Napredujejo tudi pogajanja o standardnih operativnih postopkih za prostovoljni program humanitarnega sprejema med sodelujočimi državami in Turčijo s ciljem, da bi se sprejeli čim prej.

Komisija je 4. julija države članice pozvala, naj predložijo nove zaveze za preselitev za leto 2018, ki jih bo sama tudi finančno podprla. Te zaveze naj bi premostile obdobje med izvajanjem tekočih programov za preselitev in sprejetjem predloga Komisije o novem okviru za preselitev, o katerem potekajo zakonodajne razprave. V skladu z akcijskim načrtom v podporo Italiji ter da bi se zmanjšal migracijski pritisk na Libijo, rešila življenja in zagotovile alternative nevarnim nedovoljenim migracijskim potem, so bile države članice posebej pozvane, naj se osredotočijo na preselitev iz Libije, Egipta, Nigra, Etiopije in Sudana, obenem pa nadaljujejo preselitve iz Turčije. Komisija je za preselitve v letu 2018 namenila 377,5 milijona evrov, kar lahko omogoči preselitev vsaj 37 750 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito (10 000 evrov na osebo).

Translate »