Danes je izšla nova publikacije mreže CONCORD “Mind Our Business: Amplify the transformative power of sustainable and inclusive business models through EU external action.” S publikacijo želijo opozoriti na odločevalce, da pri odločanju upoštevajo naše interese in spodbujajo ugodno okolje za trajnostne in bolj vključujoče poslovne modele po svem svetu.

Mednarodna partnerstva Evropske unije, razvojno sodelovanje, trgovinske in gospodarske diplomacijske strategije izpostavljajo pomembno vlogo zasebnega sektorja pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in zmanjševanja revščine. V praksi se to sicer pogosto prevede v politike, usmerjene v podporo trgovini in naložbam evropskih podjetij v partnerskih državah EU ob predpostavki, da bo to ustvarjalo nova delovna mesta, bogastvo pa se delilo. Le malo pozornosti posvečamo dejstvu, da da večina teh podjetij prednost večjemu črpanju virov, namesto da bi se usmerili v ustvarjanje dolgoročnih pozitivnih družbenih in okoljskih donosov.

Poročilo mreže CONCORD govori o trajnostnih in vključujočih podjetjih kot ključnih partnerjih EU pri zunanjem ukrepu. Prvič, trajnostna in vključujoča podjetja poganja družbeno in okoljsko poslanstvo, ki jim omogoča soustvaranje vrednosti. Drugič, usmerja jih participativno odločanje in vključujoče upravljanje ter prenaša moč na ljudi, ki so pogosto izključeni iz poslovnih odločitev, kot so zaposleni, proizvajalci ali okoljske in potrošniške organizacije.

Poročilo  najdete tudi v naši spletni knjižnici. Več informacij.