Globalna epidemija koronavirusne bolezni leta 2019 in vpliv, ki ga ima na naša vsakodnevna življenja, jasno kažejo, da gre za tematiko, ki bo imela daljnosežne ne le javnozdravstvene in epidemiološke, temveč tudi družbene, kulturne in ekonomske posledice. Doslej so se poudarjale predvsem zdravstvene implikacije, ki se nanašajo na preprečevanje in obvladovanje števila okužb in zmanjševanje števila smrtnih izidov. Priporočila globalnih akterjev na področju javnega zdravja so bila usmerjena zlasti k zagotavljanju primernih higienskih pogojev in ukrepov za »zajezitev« okužb, na primer z umivanjem rok, primerno količino tekočine in ohranjanjem varne razdalje, in to je vzdrževanjem prostorske in fizične razdalje.

Pričakovano se je kmalu pokazalo, da že na tej ravni za nekatere skupine prebivalstva pride do velikih težav. Kaj naj s takimi ukrepi brezdomci, ki nimajo omogočene pitne vode, živijo v začasnih in zasilnih bivališčih ali celo na ulici; kako zagotoviti varno razdaljo v domovih za starejše osebe, kjer se je s tako imenovano koronakrizo pokazala dolgoletna kadrovska, finančna in infrastrukturna pomanjkljivost tega področja; kako reševati problematiko žrtev nasilja v družini, ki so zaprte doma s svojimi povzročitelji; kako naj ukrepajo delavci migranti v kolektivnih »samskih domovih« (če so v novonastali krizi sploh še obdržali zaposlitev); kako naj si pogosto umivajo roke begunke, begunci in otroci v kolektivnih centrih, kjer je le malo prostorov za higieno in le malo vode. Seznam pa se nadaljuje in poraja veliko vprašanj.

Prispevki zbornika #OstaniDoma naslavljajo ta vprašanja. Vsa besedila v zborniku so bila objavljena na blogu #Ostanidoma. Migracije, begunci in covid-19.

Prispevki Anje Zafošnik, Špele Perner, Erine Borovič, Špele Vovk, Klare Andlovic, Sare Ugrin, Janje Pečan in Adriane Aralica v predzadnjem sklopu zbornika so nastali v sodelovanju s Platformo SLOGA v okviru projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Zbornik zaključujeta prispevka Simone Zavratnik in Katje Lihtenvalner v angleškem jeziku, ki sta bila predhodno objavljena na blogu znanstvene revije Studies in Ethnicity and Nationalism in v Resonant Voices Initiative v EU.

Zbornik je izšel v založbi Kulturnega centra Maribor v zbirki Frontier 169. E-knjiga je bila pripravljena v okviru projekta #MigratED.

Zbornik si lahko ogledate TU.


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.

 

 

Translate »