SLOGA je 18. novembra 2020 v okviru predmeta Diplomacija Evropske unije (EU) na Fakulteti za družbene vede organizirala spletno razpravo o vlogi civilne družbe med predsedovanjem Svetu EU.

V uvodnem delu je Adriana Aralica s Platforme SLOGA orisala sodelovanje civilne družbe med predsedovanjem države Svetu EU.

V razpravi sta sodelovala Ian Mengel z nemške platforme razvojnih nevladnih organizacij VENRO in Kristijan Kovačić s hrvaške platforme razvojnih nevladnih organizacij CROSOL, ki sta v izmenjavi predstavila izkušnje hrvaških ter nemških razvojnih in humanitarnih organizacij v okviru predsedovanja države Svetu EU. V razpravi sta orisala ključna sporočila VENRO in CROSOL ter organiziranje skupnih zagovorniških in ozaveščevalnih aktivnosti, sodelovanje z drugimi deležniki in vključevanje mladih v projekt predsedovanja.

Razprava je potekala na povabilo mentorjev izr. prof. dr. Boštjana Udoviča in asist. dr. Jane Arbeiter.

Translate »