Novo spletno orodje, Indeks brezdržavljanskosti (Statelessness Index), je prvo, ki nudi vpogled, kako različne države ščitijo ljudi brez državljanstva in kaj počnejo za preprečevanje in zmanjševanje pojava brezdržavljanskosti. Indeks primerja pristope držav z mednarodnimi standardi in dobrimi praksami.

Brezdržavljanskost ali apatridnost je pravna anomalija, ki več kot pol milijona ljudem v Evropi odvzema številne temeljne pravice. Evropske države v zvezi z brezdržavljanskostjo še vedno uporabljajo zelo različne pristope. Indeks omogoča uporabnikom hitro razumevanje področij prava, politik in praks, ki jih morajo države izboljšati, ter kateri so primeri dobrih praks pri naslavljanju brezdržavljanskosti.

Indeks je razvila Evropska mreža o brezdržavljanskosti (European Network on Statelessness) in njeni člani, med katerimi je tudi Mirovni inštitut.

Translate »