Delež slovenske bilateralne razvojne pomoči med nižjimi, ugotavlja poročilo nevladnih organizacij AidWatch

SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč je pripravila kratek pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije v letu 2013, v katerem ugotavlja, da slovenska razvojna pomoč od leta 2010 stagnira. Delež bilateralne razvojne pomoči je nižji kot v večini uveljavljenih držav donatoric razvojne pomoči.

Delež bilateralne pomoči med nižjimi
Slovenija je leta 2013 za uradno razvojno pomoč namenila 45.477.657 evrov oziroma 0,13 odstotkov BND. Od tega je za bilateralno razvojno pomoč – pomoč, ki poteka neposredno med Slovenijo in drugo državo prejemnico in na katero ima neposreden vpliv – namenila 15.548.752 evrov (33,5 odstotkov pomoči), za multilateralno pomoč, ki poteka preko mednarodnih multilateralnih organizacij, pa 31.473.487 evrov (66,5 odstotkov). Delež bilateralne razvojne pomoči je tako nižji kot v večini uveljavljenih držav donatoric razvojne pomoči.

Slovenija ne bo izpolnila svojih mednarodnih zavez
Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti se je Slovenija zavezala, da bo za mednarodno razvojno sodelovanje in pomoč do leta 2015 namenila 0,33 BND. Prav tako se je zavezala, da bo razvojno sodelovanje izvajala v skladu z mednarodno sprejetimi načeli razvojne učinkovitosti ter tako prispevala k zmanjševanju globalne revščine in neenakosti ter k višji ravni uresničevanja človekovih pravic v t. i. državah v razvoju. Glede na projekcije bo količina slovenske razvojne pomoči v letu 2014 ostala na enaki ravni (0,13 odstotkov BND), leta 2015 pa naj bi se povečala zgolj za odstotek (0,14 odstotkov BND). Projekcije tako jasno kažejo, da Slovenija ne bo izpolnila svojih mednarodnih zavez (tj., da bo slovenska razvojna pomoč predstavljala 0,33odstotkov BND leta 2015).

Priporočila Vladi RS
Mednarodno razvojno sodelovanje in uradna razvojna pomoč predstavljata odraz naše solidarnosti z državami v slabšem razvojnem položaju ter del naše odgovornosti za soustvarjanje pravičnejšega in enakopravnejšega sveta. Med ključnimi priporočili Vladi Republike Slovenije so povečanje dvostranske uradne razvojne pomoči, ki se bo osredotočala na zmanjšanje revščine in izboljšanje ravni uresničevanja človekovih pravic, boljše usklajevanje znotraj sektorja in med sektorji, naslavljanje vloge zasebnega sektorja v razvoju, prizadevanje za reformo razvojne pomoči ter celovitost novih strateških dokumentov.

Celotno poročilo lahko preberete na spletni strani platforme SLOGA.

Več informacij:
Marjan Huč, koordinator platforme
marjan.huc@sloga-platform.org
040 137 513

Anita Ramšak
anita@ekvilib.si