CONCORD-ova priporočila šefom držav na temi migracij in razvoja

Od začetka letošnjega leta je več kot 1800 ljudi umrlo pri prečkanju Sredozemskega morja, kar je kar petdesetkrat več kot v istem obdobju lani.

Številni konflikti, trajajoča begunska in migrantska kriza kot tudi pomanjkanje varnega prehoda v Evropo, so pahnili ljudi, ki bežijo pred vojno, kaosom in obupom, v sprejemanje vedno večjih tveganj in soočanje s smrtjo. Evropska unija ne more ubežati soočanju z so-odgovornostjo za nastalo situacijo in takojšnjemu razreševanju trenutnih razmer. Sedaj je trenutek za doseganje evropskih temeljnih vrednot solidarnosti in človekovih pravic.

Na zasedanju v Bruslju ta teden, je CONCORD pozval evropske voditelje, h ukrepanju za zagotavljanje varnosti ljudi in njihove pravice do blagostanja.

“Naj se migracije dojema kot gonilo za razvoj

Za CONCORD nadaljevanje tragedij na morju predstavlja obtožnico trenutnega pristopa EU k migracijam. Ta se še vedno osredotoča na varnostno področje in nadziranje mej, namesto na zagotavljanja varnosti ljudi, ki prihajajo na obale EU. Razmerje med varnostjo in pravicami migrantov je popolnoma porušeno in v neskladju s temeljnimi vrednotami Evropske listine.

Trenutni pristop EU, ki temelji na varovanju mej, ne ščiti niti temeljne človekove pravice do življenja, niti ne spoštuje mednarodnih in regionalnih sporazumov, ki zagotavljajo zaščito tistim, ki bežijo pred preganjanjem, hudimi kršitvami človekovih pravic in mučenjem, zlorabami s strani trgovcev z ljudmi in otrokom.

CONCORD obžaluje, da se migracije dojema kot varnostno vprašanje in ne kot gonilo za razvoj.

CONCORD torej poziva šefe države, naj prevzamejo holistični pristop in naj resno naslovijo temeljne vzroke za prisilne migracije. To so vzroki, ki silijo ljudi k iskanju zaščite in boljšega življenja v Evropi. Prikazovanje kriminalnih aktivnosti trgovcev z ljudmi kot temeljni vzrok za migracije načrtno zanemarja številne druge dejavnike.

CONCORD poziva šefe držav članic EU, da se ponovno zavežejo, kot so to že storili ministri za razvoj, k delu na »povezavah med migracijami in razvojem«. Hkrati naj bi poudarili, da lahko »razvojno sodelovanje pripomore k omogočanju stanja, kjer bodo migracije stvar odločitve in ne prisile«.

EU bi morala povečati investicije v vključujoč razvoj, dostojno delo in socialno zaščito v državah izvora. S tem bi migracije lahko postale zgolj odločitev in ne več prisila. EU bi morala vzpostaviti novo humanitarno in razvojno politiko za preprečevanje kriz in konfliktov, kot tudi trgovinsko in skupno varnostno politiko, ki bi bile skladne z razvojnimi cilji.

Še več, znotraj politike sodelovanja s tretjimi državami se mora EU odreči pogajanjem z državami, ki ne spoštujejo človekovih pravic.

Odprite legalne in varne migracijske poti

Omejitve mobilnosti in trenutni nadzor mej ustvarjajo donosne trge za trgovce z ljudmi, saj bodo ljudje, ki nujno rabijo zaščito, še naprej prečkali Sredozemsko morje, četudi to pomeni ogrožanje njihovih življenj. Vse dokler legalne migracijske poti do Evrope ostajajo zaprte, bodo življenja migrantov ogrožena in njihova pravica do azila kršena.

CONCORD poziva šefe držav k sprejetju ukrepov, ki bodo odprli realistične, zakonite in varne migracijske poti v EU, z namenom zmanjšanja neregularnih migracij in zagotavljanja varnosti migrantov.
EU bi morala sprejeti predloge, ki omogočajo varne in zakonite migracije nizko izobraženih/usposobljenih migrantov. Ti predstavljajo veliko večino migrantov, ki bodo še naprej migrirali v Evropo. Izvajanje politike ‘modre karte’, s katero se ‘izbira’ naše migrante, predstavlja neskladnost z razmerami na terenu in potreb ekonomskih migrantov po iskanju legitimnih načinov preživetja in življenjskih pogojev. To pa še dodatno povzroča beg možganov v državah izvora.

Skupna odgovornost

Pozivamo države, da vzpostavijo mehanizem delitve odgovornosti med državami članicami na čelu krize in ostalimi in sprejmejo zavezujočo, ne prostovoljno, politiko sodelovanja vseh držav članic v sprejemanju in preseljevanju migrantov, ki bo omogočala spoštovanje človekovega dostojanstva in specifičnih potreb ranljivih skupin kot npr. žensk, mam, otrok in mladine itd.
Pomembno je, da rešitve, predstavljene s strani vlad držav članic EU, potrdijo potrebo po vzpostavljanju zaščite azilantov in beguncev.

Nov predlog za preselitev, podan s strni Komisije, ni zadosten odziv na število prispelih in še prihajajočih migrantov. CONCORD dvomi v kategorizacijo beguncev, ki je uporabljena v predlogu Komisije. S tem predlogom se vzpostavlja stanje, kjer za iskalce azila, ki se ne kvalificirajo za preselitev, evropska solidarnost ne velja. Italija in Grčija bosta tako ostali sami pri razreševanju njunih problemov povezanih s prihodom beguncev. Predlog Komisije pa nakazuje na to, da je Dublinski mehanizem propadel.

Šefi držav morajo zagotoviti, da se prošnje za dodelitev azila obravnavajo v državi, ki jo sam izbere prosilec za azil.

Najprej varnost in dostojanstvo

Močno smo zaskrbljeni, da proces identifikacije oseb, ki očitno potrebujejo zaščito (ukrep, ki se po večini nanaša na Sirijce in Eritrejce), vsebuje prisilne ukrepe, ki po več mesecev prisilno pridržujejo iskalce azila v administrativnih centrih. Proces identifikacije ne bi smel temeljiti na kriteriju nacionalnosti ampak na potrebah efektivne zaščite iskalcev azila. Pravice in dostojanstvo migrantov je treba ohraniti v vsakem trenutku.

Nadalje, načrt za pomorsko vojaško intervencijo ni sprejemljiv tako iz političnega kot tudi etičnega vidika, saj predstavlja veliko tveganje izpostavljanja migrantov nevarnostim. Nekateri že opozarjajo na neizbežnost kolateralne škode. Intervencija predstavlja nevzdržni vojaški odziv na humanitarno-strukturni fenomen.

CONCORD trdno nasprotuje tako tveganem vojaškem posredovanju in poziva k odgovornosti šefe držav članic EU za zaščito življenj migrantov – žensk, moških in otrok.”

Vir: CONCORD