Štirje partnerji v projektu predsedovanja EU (CONCORD, Plataforma Portuguesa das ONGD, SLOGA in VENRO) so objavili izsledke raziskave afriško-evropske civilne družbe z naslovom We want fair, inclusive and mutually beneficial relations.

Cilj raziskave, ki je potekala do oktobra 2020, je bil bolje razumeti poglede afriške in evropske civilne družbe na odnose med celinama. Civilne družbe v Afriki in Evropi so pomemben most med političnimi procesi, ki potekajo na ravni Afriška Unija – Evropska unija in blaginjo ljudi na terenu. Zato lahko na podlagi žive resničnosti na lokalni ravni omogočijo inovativen vpogled v skupne izzive naših dveh celin.

Podatke raziskave je obdelal nemški inštitut za raziskovanje javnega mnenja Allensbach, rezultati raziskave pa so namenjeni afriškim in evropskim odločevalcem pred vrhom AU-EU.

POROČILO


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »