Humanitarno društvo ADRA Slovenija je konec avgusta na Ptuju izvedlo delavnici globalnega učenja z naslovoma Pot do čiste vode – vir našega zdravja in Nepoštena dirka do zdravja za otroke stare med 4 in 15 let. Preko delavnic globalnega učenja so mladim predstavili cilje trajnostnega razvoja.

Delavnice Pot do čiste vode – vir našega zdravja se je udeležilo 35 otrok, starih med 4 in 10 let. V sklopu delavnice soo otroke seznanili s 6 ciljem trajnostnega razvoja (čista voda in sanitarna ureditev). Otroci so se postavili v vlogo eko-agentov, ki poskušajo Zemljo rešiti pred onesnaženjem in ljudem zagotoviti dostop do čiste pitne vode. Spoznali so, kaj vse vpliva na onesnaženost vode, kaj lahko sami storijo, da bi preprečili onesnaženje, se naučili kaj vse lahko naredimo iz recikliranih odpadkov in s kakšnimi izzivi se soočajo njihovi sovrstniki. Raziskali so tudi vzroke za onemogočen dostop do čiste pitne vode.

Na delavnici globalnega učenja z naslovom Nepoštena dirka do zdravja se je 20 otrok, v starosti 10-15 let, seznanilo z dejavniki, ki vplivajo na dobro zdravje in pomen ustrezne sanitarne ureditve pri doseganju dobrega zdravja ter splošnega dobrega počutja. V sklopu delavnice soo naslovili 3 cilj trajnostnega razvoja (zdravje in dobro počutje). Mladi so kot predstavniki različnih držav tekmovali do dobrega zdravja in spoznali, da tekma do dobrega zdravja ni poštena, saj na izid vpliva mnogo dejavnikov. Z delavnico so mladi spoznali kateri so dejavniki, ki vplivajo na dobro zdravje in ugotovili s kakšnimi izzivi se na poti do dobrega zdravja soočajo njihovi vrstniki po svetu.

Delavnici sta bili izvedeni na taboru za otroke v okviru programa Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki in sta del aktivnosti ADRA Slovenije v sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!.

4 3 1


mrstudi-tislogaProjekt Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.