V ponedeljek, 29. 5. 2017 je skupina nevladnih organizacij  na Ministrstvo za notranje zadeve RS, Urad predsednika vlade RS in predsednika Državnega zbora RS naslovilo pismo, v katerem so opozorili na težave odraslih posameznikov in družin iz Afganistana pri pridobivanju mednarodne zaščite v Sloveniji.

Ministrstvo za notranje zadeve zato pozivajo, da poskrbi za ustrezno obravnavo afganistanskih prošenj za mednarodno zaščito in s tem prekine prakso sistematičnega podeljevanja negativnih odločb.  Opozarjamo na nujnost in resnost upoštevanja vseh osebnih okoliščin kateregakoli prosilca ali prosilke v azilnem postopku, ki bi lahko ob zavrnitvi ogrožale njegovo ali njeno življenje ali življenje  njihovih  družin, zlasti  okoliščin, ki onemogočajo notranjo razselitev in  ki so povezane z osebnim preganjanjem.

Celoten poziv