Zavod Krog je v aprilu 2023 pričel z mednarodnim razvojnim projektom , ki ga bo s partnerskima organizacijama iz Črne gore izvajal na severu te države do septembra 2025.

Glavni cilj projekta je povečati ozaveščenost o preprečevanju nasilja, podpreti ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk in deklet ter prispevati k zmanjšanju razlik med moškimi in ženskami v najmanj razvitem delu severne Črne Gore. V projektu bo sodelovalo več kot 400 žensk, deklet in predstavnikov lokalnih nevladnih organizacij. Povezovali se bodo tudi z lokalnimi občinskimi oblastmi, lokalnimi podjetji, javnimi institucijami in mediji. Preko različnih ozaveščevalskih akcij bo projekt dosegel tudi širšo javnost v tem predelu države.

SPOROČILO ZA JAVNOST_maj 2023

Vir: Zavod Krog

Translate »