Pred dvema desetletjema je bilo nasilje nad otroki zakonsko prepovedano le v 11 državah. Danes je takih držav že 63.

Za mnoge otroke po svetu je nekaj povsem običajnega, da jih starši tepejo in brcajo. Vendar se to počasi, a vztrajno spreminja, saj je v številnih državah prepovedano kaznovati otroke s pretepanjem. Danes so otroci v 63 državah po svetu zakonsko zaščiteni pred nasiljem v družini. Še 26 držav pa se je zavezalo, da bodo svojo zakonodajo ustrezno reformirale in uveljavile popolno prepoved.

»Telesno kaznovanje je najbolj razširjena oblika nasilja nad otroki, vendar so marsikje to pripravljeni odpraviti,« pravi Johanne Schmidt-Nielsen, generalna sekretarka organizacije Save the Children (Rešimo otroke).

»Po zaslugi ciljev trajnostnega razvoja se je okrepila zavest, da je to, kar je nekoč veljalo za naravno, temeljna kršitev pravic otrok.«

Skladno s 16. ciljem trajnostnega razvoja je treba izkoreniniti vse oblike nasilja nad otroki in njihovega mučenja.

Ne le zavoljo otrok
Johanne Schmidt-Nielsen pojasnjuje, da nasilje škoduje otrokom. Otroci, ki jih pretepajo, imajo težave z učenjem in medosebnimi odnosi. Pogosto se tudi sami nasilno odzivajo, saj je to edino, kar poznajo.

»To je odločilen dejavnik pri graditvi miroljubne družbe, saj nasilje, ki mu je posameznik izpostavljen v otroštvu, lahko prispeva k njegovemu negativnemu odnosu do okolja, v katerem živi. Kadar pa otroke vzgajamo z ljubeznijo, laže odrastejo v miroljubne državljane,« pravi.

V dveh desetletjih je bil na tem področju dosežen znaten napredek. Ob prelomu tisočletja je bilo nasilje nad otroki v celoti prepovedano le v enajstih državah.

Avtorica: Isabella Canto Nielsen

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »