Umanotera in Focus pripravljata v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov.

Z namenom  podpreti izvedbo projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti, ki bodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov oz. blaženju podnebnih sprememb v lokalnih okoljih, v spomladanskem času leta 2020 pripravljamo usposabljanje za koordinatorje skupnostnih projektov. Usposabljanje bo praktično naravnano in namenjeno pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja.

Kot posebno dragocenost usposabljanja izpostavljamo mentorsko podporo s strani strokovnjakov, ki so že izvedli skupnostne projekte na različnih področjih (skupnostni energetski projekti, urejanje in raba prostora, mobilnost, oskrba s hrano, trajnostna potrošnja in krožno gospodarstvo, vzpostavljanje razvojnih zadrug, participativni proračun itd.) in strokovnjakov na presečnih področjih pravna vprašanja, vključujoči procesi in financiranje, ki bodo poleg sodelavcev Umanotere in Focusa udeležencem na voljo pri pripravi njihovih načrtov skupnostnih projektov.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Obvezne so prijave, ki jih (največ do 12) pošljete na prijavnici.

Program:

Usposabljanje je sestavljeno iz:

  • uvodnega pol-dnevnega usposabljanja, ki bo potekalo 9. aprila 2020 in bo namenjeno: predstavitvi pojma in koristi trajnostnega upravljanja z viri skupnosti ter dobrih praks blaženja podnebnih sprememb; spoznavanju vključujočega (participativnega) upravljanja; predstavitvi modelov in virov financiranja za skupnostne projekte ter dogovoru o pripravi načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja;
  • priprave načrtov konkretnih skupnostnih projektov udeležencev usposabljanja, pri čemer bodo udeleženci prejeli mentorsko podporo sodelavcev Umanotere in Focusa ter strokovnjakov –praktikov, ki so nosilci dobrih praks na specifičnih področjih;
  • zaključne delavnice s predstavitvami in skupinskim piljenjem načrtov skupnostnih projektov udeležencev, ki bopredvidoma potekala v drugi polovici maja 2020.

Uvodno usposabljanje in zaključna delavnica bosta potekala v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani.

Za pripravo načrtov konkretnih skupnostnih projektov bodo imeli udeleženci 6 tednov časa. V tem času bodoudeležencem kot mentorji na voljo strokovnjakina področjih skupnostne energetike, urejanja in rabe prostora, mobilnosti, oskrbe s hrano, trajnostne potrošnje in krožnega gospodarstva, vzpostavljanja razvojnih zadrug, participatornega proračuna ter presečnih področij pravna vprašanja, vključujoči procesi in financiranje, poleg tega pa še sodelavci Umanotere in Focusa. Udeležba na usposabljanju je zaradi praktične naravnanosti še posebej priporočena zaposlenim na občinah s področij energetike, prostora, okolja, družbenih dejavnosti, prometa in razvojnih vprašanj; zainteresiranim nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam; zaposlenim v zadrugah in podjetjih, aktivnih v lokalnih skupnostih; ter posameznikom, ki pripravljajo skupnostne projekte trajnostnega upravljanja z viri v lokalnih okoljih, kibodo prispevali k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Dodatne informacije dobite pri Renati Karbi na 05 907 1334, renata@umanotera.org ter na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

Translate »